محصولاتکودکپوشک کامل کلاسیک

پوشک کامل کلاسیک

 ظریف و نازک با قدرت جذب بالا
 پوشش نرم لایه‌ی محافظ تحتانی
 دارای گوشواره‌های قابل انعطاف و چسب بغل محکم پوشک
بدون نشت رطوبت توسط کش‌های کناری و لایه‌ی محافظ عمودی
  راحتی بیشتر در راه رفتن کودک با کم شدن فاصله‌ی بین پاها در پوشک

پوشک کامل سایز خیلی کوچک کلاسیک
و زن آن 2تا 4 کیلو و تعداد در بسته آن 22 عدد میباشد
پوشک کامل سایز  کوچک کلاسیک
وزن آن3 تا 6 کیلو و تعداد در بسته آن 18 عدد میباشد
پوشک کامل سایز  متوسط  کلاسیک
وزن آن5 تا 10 کیلو و تعداد در بسته آن 16 عدد میباشد
پوشک کامل سایز  بزرگ کلاسیک
وزن آن10تا 18 کیلو و تعداد در بسته آن14 عدد میباشد
پوشک کامل سایزخیلی بزرگ کلاسیک
وزن آن18تا 25 کیلو و تعداد در بسته آن12 عدد میباشد

تصاویر