محصولاتبانواننوار بهداشتی پرمیس سایز متوسط بالدار

نوار بهداشتی پرمیس سایز متوسط بالدار

تعداد: 10 عدد
 نوع: بالدار
 سایز: متوسط
قطر: کم (نازک)
سایر توضیحات:  قدرت جذب خیلی زیاد

تصاویر