محصولاتکودکپوشک کامل پرمیوم

پوشک کامل پرمیوم

توده جاذب یا فلاف پالپ با قابلیت جذب و نگه دار ی مایع  تهیه شده از با کیفیت ترین کارخانه های جهان و پودر جاذب رطوبت
پودر جاذب برای افزایش ظرفیت جذب ،قابلیت نگه داری مایع جذب شده و کاهش زمان جذب
چسب دور کمر راحت و منعطف که به کودک کمک میکند راحتتر حرکت کند
پوشش زیرین یا لایه  محافظ پشت پارچه ای به منظور جلوگیری  از عبور ترشحات به بیرون
بستن راحت به دلیل استفاده از چسب دور کمر هوک و لوپ و لایه پایینی فرونتال با ترکیباتی از منسوج نبافتهکش دور پا برای جلوگیری از نشت مایعات و ایجاد احساس راحتی و ایجاد فرم آناتومی 
در سایز های متنوع  برای پوشش تمام دورهای سنی کودک
لایه عبور دهنده و توزیع کننده به منظور جذب سریعتر و  توزیع مناسب ترشحات درسطح توده جاذب وایجاد احساس راحتی و احساس خشکی درسطح پوشک
لایه محافظ عمودی از جنس منسوج نبافته ابگریز  به منظور جلوگیری از عبور ترشحات به بیرون مورد استفاده قرار گرفته و در راستای دو لبه طولی پوشک قرار میگیرد
 
پوشک کامل سایز خیلی کوچک پرمیوم
و زن آن 2تا 4 کیلو و تعداد در بسته آن 22 عدد میباشد
پوشک کامل سایز  کوچک پرمیوم
وزن آن3 تا 6 کیلو و تعداد در بسته آن 18 عدد میباشد
پوشک کامل سایز  متوسط  پرمیوم
وزن آن5 تا 10 کیلو و تعداد در بسته آن 16 عدد میباشد
پوشک کامل سایز  بزرگ پرمیوم
وزن آن10تا 18 کیلو و تعداد در بسته آن14 عدد میباشد
پوشک کامل سایزخیلی بزرگ پرمیوم
وزن آن18تا 25 کیلو و تعداد در بسته آن12 عدد میباشد 

تصاویر